Rabobank Clubsupport: stemmen kan vanaf 4 september 2023

Publicatiedatum: 10 september 2023

Ook dit jaar organiseert de Rabobank voor haar leden weer de actie Clubsupport. Leden van de Rabobank kunnen in de periode 4 tot en met 25 september stemmen op 3 verenigingen die wat extra financiƫle middelen goed kunnen gebruiken.
Museum Soest heeft zich ook dit jaar weer aangemeld om met deze actie mee te doen. Museum Soest hoopt dat veel vrijwilligers, bezoekers, inwoners van Soest en vrienden van het museum die lid zijn van de Rabobank ook dit jaar weer stemmen op museum Soest.

Dit jaar hebben wij als project ingediend o.a. verduurzaming, uitbreiding van de informatievoorziening in het museum aan de bezoekers d.m.v. het aanbrengen van o.a. QR codes.

Wij hopen dat u stemt op het museum.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw stem.

Met vriendelijke groeten.

Cees Vos