Gemeente

De gemeente Soest heeft alle 89 gemeentelijke monumenten verzameld in een online erfgoedregister.

Van ieder beschermd monument zijn een beknopte karakterschets en een foto gemaakt. De eigenaren van negen monumenten, waaronder één rijksmonument, is gevraagd om binnen een halfjaar een herstelplan in te dienen wegens achterstallig onderhoud.
Soest heeft ook 42 rijksmonumenten. Met de eigenaren van de vliegbasis Soesterberg en van het Nationaal Militair Museum wordt overleg gepleegd over het vastleggen van militaire objecten als gemeentelijk monument.

Op de plattegrond van Soest zijn alle monumenten benoemd in een erfgoedregisterkaart.

Een overzicht van de Rijksmonumenten in Soest vindt u o.a. terug op de site van Rijksmonumenten.

Klik hier voor het erfgoedregsiter met de gemeentelijke monumenten. 

Klik hier voor de erfgoedregisterkaart.