Vrijwilligers museum Soest.

Naast het bestuur heeft het museum op dit moment de beschikking over 74 vrijwilligers die ingezet kunnen worden. Een groot aantal vrijwilligers hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en zijn ook op de dag inzetbaar. De vrijwilligers zijn te verdelen in twee grote groepen en wel een groep vrijwilligers die volgens een rooster tijdens de openingsuren present zijn om de bezoekers te ontvangen en te begeleiden en een groep die o.a. allerlei klussen verricht zoals timmerwerk, schilderwerk, herinrichting van zalen, onderhoud website en de tuin onderhouden. Ook kan het museum nog een beroep doen op een aantal vrijwilligers die altijd op afroep beschikbaar zijn voor grotere soms zware klussen.

De vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun inzet. Hun motivatie om aan het museum verbonden te zijn komt voort uit hun belangstelling voor cultureel erfgoed en hun verbondenheid aan Soest en Soesterberg.

De wisselexposities met als thema kunst en cultuur worden verzorgd door de werkgroep exposities. Zij zorgen er voor dat kunstenaars – zowel hobbyisten als professionals – met o.a. hun beelden en schilderijen in het museum kosteloos mogen komen exposeren. Gezien het grote aanbod is het best een puzzel om dit te organiseren.

Eénmaal per jaar komen de vrijwilligers bij elkaar voor een gezellige middag. Deze middag wordt door het bestuur georganiseerd vlak voor de kerstdagen.

Het museum bestuur is trots op de vrijwilligers van het museum. Hun inzet is van onschatbare waarde voor het in stand houden van de geschiedenis van Soest en Soesterberg in een historisch pand.

Mocht u ook tot het team vrijwilligers willen behoren neem dan contact op met Cees Vos of Joke Bosland. Hun gegevens kunt u vinden bij bestuur.