Vrienden

Vriend of vriendin worden van het museum Soest.

De stichting Oud Soest (museum) tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven, beheren en aanwenden van fondsen en geldmiddelen, alles in het kader- en ten behoeve van het in stand houden van het museum Soest.

Sponsors zijn uiteraard ook van harte welkom. U kunt ook in materiële zin sponsoren. Eventuele schenkingen en legaten zijn ook van harte welkom. Door de diverse vormen van ondersteuning zowel in financiële als in materiële zin is het mogelijk om de cultuurhistorie van Soest en Soesterberg in kaart te brengen, te beheren en levendig te houden.

Wilt u het museum Soest steunen dan kunt vriend of vriendin worden van het museum Soest. U steunt al met een klein bedrag (€ 10,– voor een individueel lidmaatschap, € 20,– voor een gezinslidmaatschap) het museum Soest. Indien u het museum voor enkele jaren extra wilt ondersteunen wordt dan hartsvriend of hartsvriendin van het museum met een bedrag van € 50,– per jaar.

Wilt u vriend, vriendin, hartsvriend of hartsvriendin worden van het museum vul dan het inschrijfformulier in wat u via deze pagina kunt downloaden of vraag informatie bij de receptie van het museum bij uw bezoek aan het museum Soest. Ook kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier van deze website.

De stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) beogende instelling.

(Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur. Voor verdere informatie en voorwaarden over schenkingen aan ANBI’s verwijzen wij u naar www.ANBI.nl of naar het bestuur van de Stichting Oud Soest).