Activiteiten

Museum Soest heeft de afgelopen jaren veel veranderd c.q. aangepast in het museum. De vrijwilligers hebben beslist niet stil gezeten. Verschillende afdelingen zijn opnieuw ingericht en daarnaast zijn verschillende afdelingen aangevuld. Het museum beschikte over diverse opslagruimten. Deze opslagruimten zijn opgeheven, gerenoveerd en zijn ingericht met nieuwe exposities zoals een grote natuurafdeling, een afdeling WO II, een brandweerafdeling, een archeologische afdeling en een agrarische afdeling.

Museum Soest neemt deel aan de jaarlijkse Open Monumentendagen, het atelierlint (georganiseerd door het cultuurplatform Soest), organiseert meerdere keren per jaar wisselexposities op het gebied van kunst en cultuur en verzorgt rondleidingen voor o.a. groepen dagjesmensen. Ook tijdens verhuur i.v.m. verjaardagen c.q. jubilea is het mogelijk dat vrijwilligers rondleidingen verzorgen.

Museum Soest is een actieve organisatie die niet schuwt om nieuwe zaken aan te pakken.