Colofon

Eigenaar website
Stichting Oud Soest (museum)

Redactie
PR functionaris C.J. Vos

Webmaster.
Harold Smit
Tanno Goedknegt

Realisatie
Meewerken.com

Fotografie
Jaap van den Broek
Willem Verhaar
Jan Frommink