Monumenten

Het Cenakel

De gemeente Soest telt 89 gemeentelijke- en 42 rijksmonumenten binnen haar gemeente. Veel monumenten zijn in bezit van particulieren. Tijdens de Open Monumentendagen in de 2e week van september zijn enkele monumenten ook binnen te bezichtigen. In 2019 heeft de gemeente een nieuwe lijst van monumenten samengesteld. De lijst met Rijksmonumenten lijkt niet helemaal compleet maar geeft toch een mooi overzicht van de meeste binnen de gemeente aanwezige Rijksmonumenten. Vele monumenten van Soest kennen een rijke historie. Neem b.v. het St. Jozefgebouw waarin o.a. museum Soest is in gehuisvest. Dit monument dateert uit 1868 en kent een rijke geschiedenis m.b.t. het katholieke leven in Soest.

Het onderhoud aan monumenten vergt veelal veel onderhoud, kost tijd en is veelal vrij prijzig. Immers je kan niet zomaar b.v. het uiterlijk van een monument veranderen. Dit is aan strikte regels gebonden.

Ontdek de monumenten door de links aan te klikken die vermeld staan.

Station Soestdijk