ANBI

Naam van de instelling: ‘Stichting Oud Soest’

RSIN/fiscaal nummer: 8048.64.147.

Contactgevens:
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Telefoonnummer: 035-6023878 (bij afwezigheid inspreken op antwoord apparaat).

Bestuurders:

  • Voorzitter: C.J.Vos, Heuvelweg 22, 3761 XP Soest, 035-6021008, 06-28939510.
  • Secretaris: Vacant sinds maart 2024
  • Penningmeester, P. Kuijpers, Nassaulaan 8, 3761 BT Soest, 035-6013060.
  • Bestuurslid 2e penningmeester.: J. Bosland, Fazantpad 51, 3766 JH Soest, 035-6022498.
  • Bestuurslid, juridische zaken: E.L.C. Soors d’Ancona-de Groot, Waldeck Pyrmontlaan 40, 3762 CN Soest, 035-5826295.

Doelstelling Stichting Oud Soest.

  1. Het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van Soest.
  2. Het organiseren van permanente tentoonstellingen of periodieke tentoonstellingen van oude gebruiksvoorwerpen en alle andere zaken, welke verband hebben met de geschiedenis van Soest.
  3. Het stimuleren van het onderzoek van de geschiedenis van Soest.
  4. Het oprichten en in standhouden van een vereniging van belangstellenden in de geschiedenis van Soest.
  5. Alle andere wettige middelen, welke voor de verwezenlijking van haar doel bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid:
De stichting Oud Soest bestaat louter uit vrijwilligers. Zowel bestuurders als overige vrijwilligers ontvangen geen financiële beloning voor hun werkzaamheden. Zowel bestuurders als vrijwilligers krijgen 1x per jaar tijdens een gezellige bijeenkomst een kleine attentie van de stichting.

ANBI instelling.
De stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting
Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).
Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Bent u donateur van culturele ANBI’s dan kunt u vanaf 2012 tot en met 2017 profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Schenk- en erfbelasting
Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Voor verdere informatie en voorwaarden over schenkingen aan ANBI’s verwijzen wij u naar www.ANBI.nl of naar het bestuur van de Stichting Oud Soest.

Beleidsplan

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording